ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-06-24 14:44:36 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 19.05. 2010r.
Nasz znak :
RG-00430-4/2010
                                                                     MIESZKAŃCY
 
ZAPROSZENIE
 
Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity kadencji 2006-2010 działając na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) zwołuje XXXVIII sesję Rady Gminy Sorkwity na dzień 27 maja 2010r. (czwartek) na godzinę 12ºº w Publicznym Gimnazjum w Sorkwitach z następującym porządkiem obrad :

1.Otwarcie sesji i ogłoszenie porządku obrad.

2.Zgłaszanie wniosków o zmianę w porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.;
b)zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 listopada 2009r. zmienioną uchwałą Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sorkwity, gmina Sorkwity;
c)przyjęcia do realizacji projektu „Aktywna Rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„, opracowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
5. Interpelacje i wnioski radnych.

6. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.

7. Informacja Wójta Gminy o pracach Wójta w okresie między sesjami.

8. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o pracach Rady w okresie między sesjami
(zreferuje Przewodniczący Rady Gminy).

9. Sprawy różne (spotkanie z radnymi wszystkich kadencji z okazji XX-lecia Samorządu Terytorialnego).

10. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący Rady
(-) lek.wet. Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony