ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-06-24 14:46:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
O B W I E S Z C Z E N I E


Rada Gminy w Sorkwitach podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 maja 2010r. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy w Sorkwitach, na której ustanowiono następujące przepisy prawne :

1.Uchwała Nr XXXVIII/204/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r.w sprawie zbycia mienia komunalnego.
2.Uchwała Nr XXXVIII/205/2010 zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/168/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 listopada 2009r. zmienioną uchwałą Nr XXXV/186/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie : przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sorkwity, gmina Sorkwity;
3.Uchwała Nr XXXVIII/206/2010 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Aktywna Rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym „ , opracowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Z ustanowionymi przepisami można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sorkwitach, pokój Nr 8, tel.742-85-34 wew.20.

Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec
« powrót do poprzedniej strony