ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w m. Stama

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-08-10 11:19:23 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 08 sierpnia 2022 r.
Znak: RBG.6733.4.9.2022                                                                                                                                                            
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2022 r., poz. 503) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735)
 
ZAWIADAMIA SIĘ
 
że dnia 08 sierpnia 2022 r. została wydana przez Wójta Gminy Sorkwity decyzja nr 4/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego nN 0,4 kV wraz ze słupami oświetleniowymi na działce o nr ew. 84/2, 92, 93/6, 98 w obrębie Stama, gmina Sorkwity.
 
W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią w/w decyzji w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej 16 A - w pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski 
« powrót do poprzedniej strony