ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Poziom recyklingu gminy 2018 - 2021.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-11-24 14:14:01 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Poziom recyklingu gminy 2018 - 2021
 
Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło %
ROK
2018
2019
2020
2021
2022
Wymagany poziom
30
40
 50 co najmniej
co najmniej
20 wagowo
 co najmniej
25 wagowo
Poziom osiągnięty przez Gminę Sorkwity (%)
25,49
34,45
41,57
19,37
 
 
 
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: innych niż niebezpieczne odpadów  budowlanych
i rozbiórkowych
%
ROK
2018
2019
2020
2021
2022
Wymagany poziom
50
60
70 co najmniej
 
70 co najmniej
 
Poziom osiągnięty przez Gminę Sorkwity (%)
102,12
1,14
0,17
2,44
 
 
 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
 do składowania [%]
ROK
2018
2019
2020
2021
2022
Dopuszczalny poziom
40
40
35 maksymalnie
nie więcej niż 35%
 
 
Poziom osiągnięty przez Gminę Sorkwity (%)
6,86
0,46
0
0
 
 
« powrót do poprzedniej strony