ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej obręb Burszewo, gmina Sorkwity.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-09-25 08:33:16 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Sorkwity, dnia 25 września 2023 r.
Nasz znak: RBG.6220.3.7.2023
 
OBWIESZCZENIE
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2023r. poz. 775 ze zm. – dalej k.p.a.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm. – dalej: u.o.o.ś) Wójt Gminy Sorkwity
 
zawiadamia strony postępowania
 
o wydaniu w dniu 25 września 2023r. znak: RBG.6220.3.6.2023 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki oznaczonej nr ew. 390/3 obręb Burszewo, gmina Sorkwity.
Informuję, iż z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity ul. Olsztyńska 16A, 11-731 Sorkwity w Referacie Rolnictwa Budownictwa Gospodarki Gruntami i Gospodarki Komunalnej (pokój nr 8), w godzinach pracy urzędu: poniedziałek od 8.00 do 16.00; wtorek - piątek od 7.15 do 15.15.
Ponadto informuję, że ww. decyzja została udostępniona na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity bip.gminasorkwity.pl.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony