ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Działka nr 192/1 obręb Burszewo

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-11-06 14:17:17 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm), uchwały Nr LIII/381/2023 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Burszewo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity nr 100 /2023 z dnia 27 październiki  2023 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  niezabudowana
KW nr
OL1M/00011512/3
 
 
działka nr 192/1
o powierzchni
0,1600 ha
obręb
Burszewo
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 
Nieruchomość jest  zbywana w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich oznaczonych nr 192/2 i 191
Wartość gruntu:
12 770,00 zł
(pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych )  zw z Vat
 
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby , którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1pkt1i2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt.Dz.U.z 2021r. ,poz.1899 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu .
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art.34 ust.1 pkt 1i 2 ww. ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie .
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w  wykazie .
Niniejszy wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni od  dnia 27.10.2023r. do dnia 17.11 2023 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sorkwitach przy ul. Olsztyńskiej nr 16 A, sołectwie Burszewo, na stronie internetowej Gminy Sorkwity- bip.gminasorkwity.pl oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 9.11.2023 r. 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony