ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Nieruchomość gruntowa niezbudowana położona w miejscowości Młynik, obręb Stama.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2024-05-27 15:51:58 przez Kazimierz Piaścik

Akapit nr - brak tytułu

Wójt Gminy Sorkwity
 
Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj z 2023r. Dz. U. poz. 344 ze zm.), Uchwały Nr XXVII/202/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie: określenia zasad gospodarki zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko–Mazurskiego z dnia 21.04.2021 r.  poz.1456) oraz Zarządzenia nr 43/2024 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 14 maja 2024 r. podaje do publicznej wiadomości:
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Oznaczenie nieruchomości
wg Księgi Wieczystej
Oznaczenie wg ewidencji gruntów nr  działki
powierzchnia
obręb
Przeznaczenie nieruchomości 
Tryb sprzedaży nieruchomości
cena nieruchomości
Nieruchomość  zabudowana
KW nr OL1M/00011923/7
 
 
 
Nieruchomość gruntowa niezbudowana
położona w miejscowości Młynik,  obręb Stama oznaczona działka nr 90 o pow.0,1756ha 
 
Brak  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
natomiast wydana została  decyzja o warunkach zabudowy przeznaczona  pod zabudowę   budynku  mieszkalnego jednorodzinnego 
Nieruchomość jest zbywana na własność  w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
cena wywoławcza nieruchomości  wynosi:
347.000,00zł
(słownie: trzysta czterdzieści siedem  tysięcy złotych) + 23% Vat
 
Cena sprzedaży nieruchomości określona w wykazie będzie ceną wywoławczą na przetargu ,a cena wylicytowana w przetargu płatna jest gotówka w całości  przed zawarciem aktu notarialnego.
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz.U.z 2023 r.,poz. 344 ze zm.) wynosi sześć tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
W związku z powyższym Urząd Gminy w Sorkwitach oczekuje w terminie 6 tygodni od  dnia  podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ww ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie podanej w wykazie.
W przypadku braku takich oświadczeń sprzedaż nieruchomości nastąpi z zastosowaniem  trybu określonego w wykazie.
Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni od dnia 27.05.2024r do dnia 17.06.2024 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej nr 16A, na stronie internetowej http://bip.gminasorkwity.pl/ sołectwie Stama oraz informacja o wywieszeniu tego wykazu ukazała się w prasie lokalnej dnia 06.06.2024 r. 
 
 
Wójt Gminy Sorkwty
(-) Mariola Plichta
« powrót do poprzedniej strony