ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2011-09-23 14:18:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Obwieszczenie

Sorkwity, dnia 22 września 2011 r.
Wójt Gminy Sorkwity
Znak: RBG.6733.3.10.2011
  OBWIESZCZENIE WÓJTA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku
z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m s t r o n y p o s t ę p o w a n i a

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ SN 15KV ORAZ SŁUPOWEJ STACJI TRANSFORMATOROWEJ SN/NN NA DZIAŁCE O NR EW. 246/1, 3161/3, 391/2, 392
W OBRĘBIE BURSZEWO, GMINA SORKWITY ORAZ NA DZIAŁCE O NR EW. 7/1 W OBRĘBIE WARPUNY, GMINA SORKWITY
- w dniu 14 września 2011 r. (data wpływu do UG: 15 września 2011 r.) wydane zostało przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie - postanowienie znak:
ZU-2120-132/11.


W związku z powyższym informuje się, iż w terminie 14 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Gminy Sorkwity przy ul. Olsztyńskiej 16A w pok. 11 strony postępowania mogą zapoznać się z treścią w/w postanowienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                                                      Wójt
                                                                                                                          (-) Józef Maciejewskitablica ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity
tablica ogłoszeń miejscowości Warpuny
tablica ogłoszeń miejscowości Burszewo
strona internetowa Gminy Sorkwity http://test.systemdobip.pl/gmina_sorkwity/
« powrót do poprzedniej strony