ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rada Gminy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Kaluzula informacyjna – nagrywanie dźwięku z przebiegu sesji Rady Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
Klauzula informacyjna – nagrywanie dźwięku z przebiegu sesji Rady Gminy
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw."RODO" właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Gminy informuje, że:
 
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Sorkwity z siedzibą przy ul. Olsztyńskiej 16A, 11-731 Sorkwity, której przedstawicielem jest Wójt Gminy Sorkwity.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Sorkwity jest Pan Bartosz Wrochna, adres kontaktowy e-mail: i
3) Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i wizerunku, przekazywanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające i wizyjne tj. kamera i mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Gminy – przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań, a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie przez Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
4) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity.
5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego /organizacji międzynarodowej;
6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego,
a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej;
7) Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i wizerunku przekazywanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
8) Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i wizerunku przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne (np. Zabranie głosu na sesji Rady Gminy ), a nagrywanie sesji Rady Gminy nie ma wpływu na realizacje przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy
(np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Sorkwity.
11) Pani/Pana dane co do zasady nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.
 
 
 
UWAGA !
REJESTRACJA PRZEBIEGU
SESJI RADY GMINY
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tzw."RODO" właściciel urządzenia nagrywającego do obsługi Rady Gminy informuje, że:
 
a) Obszar objęty monitoringiem:
 
SALA KONFERENCYJNA W URZĘDZIE GMINY SORKWITY
 
Administratorem danych (wizerunek osób) jest:
Nazwa: GMINA SORKWITY
Adres: UL. OLSZTYŃSKA 16A, 11-731 SORKWITY
Tel: (89) 742-81-79 e-mail:
 
b) Pana/Pani dane osobowe w postaci barwy głosu i wizerunku, przekazywanych przy jego użyciu danych Pana/Pani osoby zarejestrowanego przez urządzenie nagrywające i wizyjne tj. kamera i mikrofon podłączony do systemu obsługi Rady Gminy – przetwarzane są w celu realizacji przez Gminę jej zadań,
a podstawą prawną ich przetwarzania bez Pana/Pani odrębnej zgody jest art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, co oznacza, że przetwarzanie przez Pana/Pani danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, a dotyczącego jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy,
a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych.
c) Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych oraz osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sorkwity.
d) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego.
e) Prawo do sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania Pana/Pani barwy głosu i wizerunku przekazywanych przy jego użyciu danych nie ma w tym przypadku zastosowania.
f) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w postaci barwy głosu i wizerunku przekazanych przy jego użyciu danych jest dobrowolne ( np. Zabranie głosu na sesji Rady Gminy ), a nagrywanie sesji Rady Gminy nie ma wpływu na realizacje przez Pana/Panią praw związanych z uczestnictwem na sesji Rady Gminy
( np. możliwość zgłoszenia interpelacji na piśmie). W przypadku potrzeby skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw należy zwrócić się bezpośrednio do Administratora nagrania tj. Gminy Sorkwity.
g) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Rzekanowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Rzekanowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-11-14 14:31:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-11-14 14:31:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-02 11:49:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »