ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Strona główna

Pobierz dane XMLAkt prawny: 97/2021Drukuj informacjęAkt prawny: 97/2021

Szczegóły informacji

97/2021

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-12-31

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 9 i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U z 2021r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), w porozumieniu z Warmińsko-Mazurskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Olsztynie, zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1.
  1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Sorkwity, zwaną dalej „Ewidencją”
  2. Ewidencję prowadzi się w formie zbioru kart adresowych, których wykaz obiektów ujętych w gminnej ewidencji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
  1. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i podlegać będzie aktualizacji.
  2. Aktualizacja Ewidencji, polegająca na wyłączeniu lub włączeniu do niej obiektów, następować będzie zarządzeniem Wójta Gminy Sorkwity po uprzednim uzyskaniu akceptacji Warmińsko - Mazurskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie.
 
§ 3.
Traci moc  zarządzenie  Nr 21/2015 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Sorkwity.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony