ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/120/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/120/2009

Szczegóły informacji

XXIV/120/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-01-23

Data podjęcia/podpisania: 2009-01-23

Tytuł aktu:

Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2009r.

Na podstawie:

art.21 ust.3 z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 70 ust.1 Statutu Gminy Sorkwity będącego załącznikiem Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr IV/34/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sorkwity (Dz.Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 41 poz.563 z późn.zm.)

Treść:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy następujących Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2009r.:
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego według załącznika Nr 1;
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym według załącznika Nr 2;
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska według załącznika Nr 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XXIV/120/2009

Rady Gminy Sorkwity

z dnia 23 stycznia 2009r.

P L A N P R A C Y

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,SPORTU, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA 2009r.

 

STYCZEŃ
 • opracowanie planu pracy Komisji na 2009r.;

 • przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2008r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

LUTY
 • zapoznanie się z założeniami Gminnego Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

MARZEC
 • zapoznanie się z założeniami programowymi GOK w Sorkwitach na 2009r. ;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

KWIECIEŃ
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2008r. w zakresie oświaty, kultury, sportu i porządku publicznego;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

MAJ
 • przygotowanie Gminy Sorkwity do sezonu turystycznego -wyjście w teren;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

CZERWIEC
 • określenie potrzeb remontowych szkół – wyjazd w teren;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

SIERPIEŃ
 • realizacja zadań remontowych szkół, przygotowanie do nowego roku szkolnego – wyjazd w teren;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

WRZESIEŃ
 • przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego – organizacja dowożenia i dożywiania uczniów. Wysłuchanie informacji o wynikach sprawdzianów i egzaminów szkolnych;

 • przedstawienie wniosków do budżetu na 2010r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

PAŹDZIERNIK
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem przedszkoli i ich problemami – wyjazd w teren;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

LISTOPAD
 • zapoznanie się z działalnością GOPS na terenie Gminy Sorkwity;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

GRUDZIEŃ
 • zapoznanie się z projektem budżetu na 2010 rok;

 • opracowanie planu pracy na 2010r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

 

 

 

Komisja zastrzega sobie zmianę terminów oraz tematyki posiedzeń.

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XXIV/120/2009

Rady Gminy Sorkwity

z dnia 23 stycznia 2009r.

Plan pracy

Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym

na 2009r.
STYCZEŃ
 • opracowanie planu pracy Komisji na 2009r.,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.

LUTY
 • zapoznanie się z projektem budżetu na 2009r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.

MARZEC
 • zapoznanie się z budżetem ZOS na 2009r.

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.
KWIECIEŃ
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2008r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące;
MAJ
 • zapoznanie się z działalnością finansową GOPS-u za 2008r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące;
CZERWIEC
 • zapoznanie się z budżetem GOK i ZGKiM w Warpunach na 2009 rok,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
SIERPIEŃ
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2009r. ;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
WRZESIEŃ
 • zapoznanie się z wydatkami związanymi z utrzymaniem niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sorkwity;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK
 • zapoznanie się z działalnością finansową Urzędu Gminy Sorkwity za trzy kwartały 2009r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące.

 

LISTOPAD
 • ustalenie stawek podatków,

 • zapoznanie się z realizacją inwestycji,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
GRUDZIEŃ
 • szczegółowe omówienie budżetu na 2010r. (zreferuje Wójt oraz Skarbnik Gminy),

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy oraz możliwość zapraszania gości kompetentnych do poruszanych przez nią tematów.

 

 

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/120/2009
Rady Gminy Sorkwity

z dnia 23 stycznia 2009r.

 

PLAN PRACY KOMISJI ROLNICTWA, GOSPODARKI GRUNTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

NA ROK 2009

 

STYCZEŃ
 1. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy komisji na 2009r.

 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 3. Sprawy różne.
LUTY
 1. Stan sanitarny sołectw. Rozlokowanie pojemników do segregacji odpadów stałych.

 2. Zapoznanie się z cenami odbioru odpadów stałych i płynnych.

 3. Firmy zajmujące się wywozem w/w odpadów – w kontekście usług pod względem terminowości, solidarności i ceny.

 4. Wypracowanie budżetu gminy na 2009r.

 5. Zapoznanie się z projektem inwestycji planowanych na 2009r.

 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 7. Sprawy różne.

 

MARZEC
 1. Opracowanie planu remontów dróg gminnych .

 2. Zapoznanie się z planem pracy remontu dróg nie będących własnością lub pod zarządem gminy (wyjazd w teren) – zaproszeni goście.

 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 4. Sprawy różne.

 

KWIECIEŃ
 1. Omówienie zasad konkursu o najlepsze i najładniejsze sołectwo Gminy Sorkwity w 2009r.

 2. Zapoznanie się z remontem dróg – wyjazd w teren – zaproszeni goście.

 3. Stan przygotowania gminy do sezonu turystycznego.

 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 5. Sprawy różne w tym między innymi zatrudnienie pracowników interwencyjnych .

 

MAJ
 1. Ogłoszenie konkursu o najlepsze i najładniejsze sołectwo Gminy Sorkwity w 2009r.– pierwszy objazd.

 2. Zapoznanie się ze stanem sanitarnym – podczas pierwszego objazdu sołectw.

 3. Stan sanitarny gminy – dzikie wysypiska – wyjazd w teren.

 4. Zaawansowanie i jakość wykonywanych remontów dróg.

 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 6. Sprawy różne.

 

CZERWIEC
 1. Zapoznanie się ze stanem maszyn i kombajnów w ZGKiM w Warpunach przed żniwami oraz cenami usług. Wyjazd w teren.

 2. Zapoznanie się z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków pod względem technicznym.

 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 4. Sprawy różne.

 

LIPIEC
 1. Lustracja pól biwakowych i dróg w gminie – wyjazd w teren.

 2. Sprawy różne.

 

SIERPIEŃ
 1. Konkurs o najlepsze i najładniejsze sołectwo Gminy Sorkwity w 2009r.- ocena.

 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 3. Sprawy różne.

 

WRZESIEŃ
 1. Ocena minionego sezonu turystycznego .

 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 3. Sprawy różne.

 

PAŹDZIERNIK
 1. Ocena usług wykonywanych przez ZGKiM w Warpunach na terenie gminy jak również innych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy.

 2. Przetargi inwestycyjne w roku bieżącym.

 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 4. Sprawy różne.

 

LISTOPAD
 1. Kontrola wykonywanych inwestycji i innych prac – wyjazd w teren.

 2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

 3. Sprawy różne.

 

GRUDZIEŃ
1. Wypracowanie dla Rady Gminy stawek podatków:

  1. obniżenia średniej ceny skupu żyta w celu ustalenia podatku rolnego;

  2. opłaty lokalnej;
  3. podatku od nieruchomości i środków transportowych.

2. Zaopiniowanie materiałów na sesję.

3. Sprawy różne.

 

 

 

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy oraz możliwość zapraszania gości kompetentnych do poruszanych przez nią tematów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-06 11:19:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-06 11:54:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-06 13:54:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1813 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony