ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXIV/124/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXIV/124/2009

Szczegóły informacji

XXIV/124/2009

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2009-01-23

Data podjęcia/podpisania: 2009-01-23

Tytuł aktu:

Zatwierdzenie taryfy cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dostarczaną na terenie gminy Sorkwity przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach.

Na podstawie:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218) oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 123, poz. 858 z 2006r.)

Treść:

§ 1 Zatwierdza się taryfę cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Sorkwity przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach na okres od 01.03. 2009 roku do 28.02.2010 roku stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony