ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 111
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Stary Gieląd z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej
Nr aktu prawnego
XXXVIII/281/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 112
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Pustniki, obręb Pustniki, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXVIII/280/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 113
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXVIII/279/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 114
Data podjęcia
2022-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2021 r.
Nr aktu prawnego
33/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 115
Data podjęcia
2022-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez banki informacją o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego
Nr aktu prawnego
32/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 116
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy i wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć.
Nr aktu prawnego
31/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 117
Data podjęcia
2022-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
30/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 118
Data podjęcia
2022-03-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2022
Nr aktu prawnego
29/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 119
Data podjęcia
2022-03-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Borowo
Nr aktu prawnego
28/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 120
Data podjęcia
2022-03-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
27/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji