ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 141
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
44/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 142
Data podjęcia
2023-05-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 41/2023 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 28.04.2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.
Nr aktu prawnego
43/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 143
Data podjęcia
2023-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
42/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 144
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych, w którym zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. i finansowaniu zadań oświatowych
Nr aktu prawnego
L/361/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 145
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/360/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 146
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032
Nr aktu prawnego
L/359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 147
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 148
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 149
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
Nr aktu prawnego
39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 150
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad inwestycją pod nazwą Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sorkwitach”.
Nr aktu prawnego
38/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji