ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXIII/170/2009Drukuj informacjęAkt prawny: XXXIII/170/2009

Szczegóły informacji

XXXIII/170/2009

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-01-21

Data podjęcia/podpisania: 2009-11-17

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2010-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2010 nr 3 pozycja 76, opublikowano dnia: 2010-01-07

Tytuł aktu:

Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Traci moc:

XIII/53/2007

Na podstawie:

art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717,Nr 162, poz.1568; z 2004r.Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 Nr.173,poz.1218; z 2008r Nr.180,poz.1111,nr.223,poz.1458 i z 2009r.: nr.52,poz.420) oraz art. 10 ust.1 i 2 i art. 12b ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.Dz. U. z 2006r., Nr 121, poz. 844, ze zm. z 2006r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847. Dz.U z 2008r. Nr.93,poz.585,Nr.116,poz.730,Nr.223,poz.1463 i Dz.U z 2009 r.: nr 56,poz.458)

Treść:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych :
1.od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 430 zł
a) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie 585 zł
b) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 700 zł

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej, równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i

dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie jezdne

12
13
212
150
13
14
742
870
14
15
782
990
15

 

1102
1330

Trzy osie jezdne

12
17
1102
1102
17
19
1164
1164
19
21
1241
1220
21
23
1313
1670
23
25
1375
1670
25

 

1380
1730

Cztery osie jezdne i więcej

12
25
1375
1375
25
27
1430
1485
27
29
1545
1710
29
31
1704
2525
31

 

1704
2525

3. Od ciągników siodłowych lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony 430 zł.
b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 585 zł.
c) od 9 ton i poniżej 12 ton 700 zł.
4. Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)

zespołu pojazdów : ciągnik

siodłowy + naczepa, ciągnik

balastowy + przyczepa)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie jezdne

12
18
1493
1535
18
25
1535
1650
25
31
1565
1695
31

 

1650
1970

Trzy osie jezdne i więcej

12
40
1885
1775
40

 

1957
2580


5. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :
- od 7 ton i poniżej 12 ton 466zł.

6. Od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą :

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)

zespołu pojazdów : naczepa (przyczepa) + pojazd silnikowy w tonach

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne z pneumatycznym

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1 oś jezdna

12
18
340
350
18
25
350
370
25

 

424
595

2 osie jezdne

12
28
453
380
28
33
650
900
33
38
900
1330
38

 

1185
1750

3 osie jezdne i więcej

12
38
697
970
38

 

999
1320

7. Od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia :
a) mniej niż 30 miejsc 642 zł.
b) równej lub wyższej 30 miejsc 1220 zł.


§ 2. Traci moc Uchwała Nr XIII/53/2007 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urzędowy woj. Warmińsko -Mazurskiego z 2008r. Nr 15 , poz.419) .

§ 3 . Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku a ponadto podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy KopaniecUzasadnienie do uchwały Nr XXXIII/170/2009
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 17 listopada 2009rNa podstawie art.10 i art.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz.844 z póź. zm) rada Gminy określa , w drodze uchwały wysokość stawek podatku od środków transportowych .Roczne stawki od jednego środka transportu nie mogą być wyższe od stawek określonych w art.10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j z 2006r Dz.U Nr.121,poz.844 z póź.zm..

Ostatnia zmiana wprowadzona Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r opublikowanym w Monitorze Polskim z 18 sierpnia 2009 r nr 52,poz.742)oraz niższe niż stawki określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych Wójt Gminy Sorkwity przedkłada Radzie Gminy projekt uchwały, która została zmieniona w § 1 pkt.4, gdyż stawka minimalna podatku dla pojazdów określonych w art.8 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych była niższa ,niż stawka minimalna określona w załączniku Nr.2 Obwieszczenia Ministra Finansów z 6 października 2009r ( MP z dnia 6 października 2009 r nr 67,poz.872 ) w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r.
Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Magdalena Krawczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-11-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-11-24 14:35:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-11-24 14:42:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-03-29 11:26:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony