ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 171
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/360/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 172
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032
Nr aktu prawnego
L/359/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 173
Data podjęcia
2023-04-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej
Nr aktu prawnego
41/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 174
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Zyndaki
Nr aktu prawnego
40/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 175
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym
Nr aktu prawnego
39/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 176
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad inwestycją pod nazwą Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sorkwitach”.
Nr aktu prawnego
38/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 177
Data podjęcia
2023-04-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Zagospodarowanie i wymiana urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw przy przedszkolach w Sorkwitach i Warpunach”.
Nr aktu prawnego
37/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 178
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4”.
Nr aktu prawnego
36/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 179
Data podjęcia
2023-04-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
35/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 180
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
34/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji