ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 181
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
33/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 182
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
32/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 183
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sorkwity w 2023 r.
Nr aktu prawnego
31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 184
Data podjęcia
2023-04-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
30/2023
Status
Zmieniony
Lp: 185
Data podjęcia
2023-04-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki bankowej na przedterminową spłatę kredytów zaciągniętych przez Gminę Sorkwity w latach poprzednich.
Nr aktu prawnego
29/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 186
Data podjęcia
2023-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania rzeczoznawców w celu szacowania na terenie Gminy Sorkwity, wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu, w tym dokumentowania przeprowadzonych czynności.
Nr aktu prawnego
28/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 187
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 188
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2022 r.
Nr aktu prawnego
26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 189
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nr aktu prawnego
XLIX/358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 190
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
XLIX/357/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji