ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 38/2021Drukuj informacjęAkt prawny: 38/2021

Szczegóły informacji

38/2021

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2021-06-11

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 podlega ogłoszeniu.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2021 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.305), oraz § 13 ust.2 pkt 2 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach  Nr XXIV/168/2021 z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2021 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
 
Zwiększa  się dochody budżetu gminy o kwotę 38 872,00 zł do  wysokości 26 138 684,14 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
§ 2
 
Zwiększa   się wydatki budżetu gminy o kwotę 38 872,00 zł do wysokości  26 288 684,14 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
 
1. Załącznik Nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  z     zakresu administracji
    rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. otrzymuje brzmienie wg
    załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia .
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2021r. otrzymuje brzmienie wg załącznika
    nr 4 do niniejszego zarządzenia .
3.Załącznik  Nr 8   Zestawienie   planowanych   kwot    dotacji   udzielanych   z     budżetu jst,
    realizowanych   przez podmioty   należące   i nienależące do sektora finansów publicznych
   w 2021 r. otrzymuje  brzmienie wg załącznika   nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
 
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                              - 26.138.684,14 zł
         w tym: dochody bieżące           - 25.228.274,14 zł
                     dochody majątkowe        -      910.410,00 zł
 
       - wydatki                                     -  26.288.684,14 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  24.857.084,14 zł
          wydatki majątkowe                  -    1.431.600,00 zł
 
Deficyt budżetu gminy w wysokości 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu , wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2021 podlega ogłoszeniu.
 
                                                                       Wójt Gminy Sorkwity
                                                                       (-) Józef Maciejewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-16 12:04:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-16 12:07:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-16 12:07:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
501 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony