ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: V/19/2007Drukuj informacjęAkt prawny: V/19/2007

Szczegóły informacji

V/19/2007

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: V

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2007-01-26

Data podjęcia/podpisania: 2007-01-26

Tytuł aktu:

Wyrażenia opinii o projektowanych obszarach do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 – obszar Ostoja Piska

Na podstawie:

art.18 ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153,poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80,poz.717; Nr 162, poz.1568 ;z 2004 r. Nr 102,poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337)

Treść:

§ 1.

Wniosek Ministra Środowiska o projektowanych obszarach do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 zaopiniować:

- negatywnie projekt obszaru Ostoja Piska, część znajdującą się na terenie Gminy Sorkwity , zgodnie z załącznikiem nr 1 ( mapa) do niniejszej uchwały.

 § 2.

Uzasadnienie do opinii przedstawionej wyżej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

Załącznik Nr 2

do Uchwały V/19/2007

Rady Gminy Sorkwity

z dnia 26 stycznia 2007r.

 

U Z A S A D N I E N I E

 Minister Środowiska zwrócił się z pismem do Rady Gminy o ponowne wyrażenie opinii odnośnie projektowanego obszaru Natura 2000 położonego w granicach naszej gminy pod nazwą obszar Ostoja Piska PLB 280013. Wejście Polski do Unii Europejskiej w maju 2004 roku zobowiązało nas do przestrzegania prawa obowiązującego we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii, w tym także w zakresie ochrony środowiska. Do obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie przyrody została wprowadzona nowa forma ochrony – obszary Natura 2000, ustanowione na podstawie prawa unijnego. Ustanawiane są one na mocy dwóch przepisów ( dyrektyw).

  • ,,Ptasiej” – dyrektywa w sprawie ochrony dzikich ptaków- 79/ 409/ EWG;

  • ,,Siedliskowej” – dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ochrony flory – 92/ 43/ EWG.

Na podstawie tych przepisów, w porozumieniu z Komisją Europejską wyznaczona jest sieć obszarów, która ma za zadanie chronić zagrożone wyginięciem cenne gatunki ptaków, zwierząt i roślin.

Analiza dostarczonych materiałów pozwala stwierdzić, że nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie wskazanego obszaru w całości z uwagi na:

1. wprowadzenie sieci obszaru Natura 2000 powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, oceną skutków finansowych, gospodarczych, społecznych;

2. brak szczegółowych przepisów ograniczających działalność gospodarczą;

3. brak szczegółowych przepisów określających źródło i zasady

rekompensaty dla mieszkańców z tytułu ewentualnie poniesionych strat;

4. istnieje niebezpieczeństwo, że obszary Natura 2000 zahamują inwestycje turystyczne, przemysłowe, niemożliwa będzie zmiana sposobu użytkowania gruntów, przeznaczenie terenów pod zabudowę.Wynika z tego, że wszelkie formy działalności na tych terenach będą miały trudności w uzyskaniu stosownych pozwoleń.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-26 10:56:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-16 12:15:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-26 12:56:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1935 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony