ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie współpracy z Ewangelickim Stowarzyszeniem BETEL – Centrum Integracji Społecznej w Mrągowie
Nr aktu prawnego
LIII/383/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej.
Nr aktu prawnego
LIII/382/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sorkwity położonej w obrębie Burszewo z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Nr aktu prawnego
LIII/381/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr VII/40/2015 Rady Gminy Sorkwity z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Sorkwity do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Mazurskie Morze”.
Nr aktu prawnego
LIII/380/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia Gminy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka MAZURY
Nr aktu prawnego
LIII/379/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Sorkwity Gminą Mrągowo oraz Społeczno-Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym, EDUKATOR w Łomży w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelickiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Sorkwitach w roku szkolnym 2023-2024.
Nr aktu prawnego
LIII/378/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika.
Nr aktu prawnego
LIII/377/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
Nr aktu prawnego
LIII/376/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
LIII/375/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-08-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
LIII/374/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji