ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej (przedszkolem) położonej w obrębie Warpuny przy ulicy Wolności nr 3.
Nr aktu prawnego
XLII/305/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej (przedszkolem), położonej w obrębie Sorkwity przy ulicy Olsztyńskiej nr 14.
Nr aktu prawnego
XLII/304/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Sorkwity a Gminą Biskupiec i Gminą Mrągowo oraz Społeczno- Oświatowym Stowarzyszeniem Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym, EDUKATOR w Łomży w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów wyznania ewangelickiego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Ewangelicko- Augsburskiej w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XLII/303/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Sorkwity oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy i doradcy zawodowego.
Nr aktu prawnego
XLII/302/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkól podstawowych, w którym zorganizowano oddział przedszkolny w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. i finansowaniu zadań oświatowych
Nr aktu prawnego
XLII/301/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
XLII/300/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Kulturalnemu ,,Bogactwo Mazur”
Nr aktu prawnego
XLII/299/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLII/298/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022 - 2032.
Nr aktu prawnego
XLII/297/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2022-08-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sorkwity”.
Nr aktu prawnego
77/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji