ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 17/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 17/2022

Szczegóły informacji

17/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-02-09

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2022

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 poz. 1057 ze zm. ) oraz Uchwały nr XXXIV/248/2021 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022", Wójt Gminy Sorkwity zarządza co następuje:

Treść:

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2022 w zakresie: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 
§ 2
Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 3
Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
1. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sorkwity,
2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sorkwity,
3. na stronie internetowej Gminy Sorkwity.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się p. Anicie Różyckiej.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anita Różycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-09 15:19:27
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-09 15:24:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-04 10:54:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
346 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony