ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 38/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 38/2022

Szczegóły informacji

38/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-04-04

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Tytuł aktu:

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej w obrębie Sorkwity

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z zm.), art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), art. 305¹, art. 3053 i art. 3054 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) oraz z § 14 uchwały Nr  XXVII/202/2021 Rady Gminy Sorkwity z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania zasobem nieruchomości stanowiących własność Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. War.- Maz. z 2021 r., poz.1456), zarządzam, co następuje:

Treść:

§ 1
  1. Wyrażam zgodę na ustanowienie służebności gruntowej na rzecz Inwestora: DINO POLSKA S.A. z siedzibą w Krotoszynie, ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, Nr KRS 0000408273, REGON 300820828 NIP:621176191, zwaną w dalszej części „Przedsiębiorcą”, na działce stanowiącej własność Gminy Sorkwity, oznaczonej   nr ewidencyjnym: 73/4 obręb Sorkwity, o powierzchni 1,7653 ha, obręb nr 15-Sorkwity, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr OL1M/00013430/8.
  2. Ustanowiona na rzecz Przedsiębiorcy służebność gruntowa na w/w nieruchomości będzie polegać na
  1. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na niej w przyszłości planowanego przyłącza wodociągowego, zgodnie z załącznikiem graficznym;
  2. znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomościach obciążonych urządzeń, o których mowa w pkt a, po ich posadowieniu;
  3. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń, o których mowa w pkt a i pkt b, wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników Przedsiębiorcy oraz przez wszystkie podmioty i osoby, którymi Przedsiębiorca posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
  1. Ustanowienie służebności gruntowej na działce obciążonej wymienionej w ust.1 nastąpi zgodnie
    z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami – na podstawie wyceny służebności przez rzeczoznawcę majątkowego.
  2. Jednorazowe wynagrodzenie z tytułu ustanowienia służebności gruntowej, której dotyczy niniejsze zarządzenie, ustala się na kwotę łączną 1130,00 zł (słowie złotych: jeden tysiąc sto trzydzieści zł) netto,  powiększonej o podatek VAT w stawce aktualnie obowiązującej.
§ 2
       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sylwia Cesarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-07 08:58:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-07 10:37:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-07 10:37:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony