ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXVII/201/2010Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVII/201/2010

Szczegóły informacji

XXXVII/201/2010

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2010-04-30

Data podjęcia/podpisania: 2010-04-30

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009z dnia 30 grudnia 2009r

Zmienia:

XXXV/181/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2010r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009 z dnia 30 grudnia 2009r w sposób następujący:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na 2010r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- dochody - 11.984.364,00 zł ,
- wydatki - 13.243.984,00 zł ,

Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1.259.620,00 zł są przychody pochodzące z kredytu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XXXVII/201/2010 z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

80101- zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 17.966,00 zl związane jest z przyznaną kwotą planowanej dotacji z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. .Zwiększenie nastąpiło na podstawie pisma znak FB.3011-0002-063/10 z dnia 09-04-2010r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dotacja przeznaczona jest na zakup pomocy dydaktycznych.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

63003 –wprowadzenie wydatków w tym rozdziale proponowane jest w związku z planem oznakowania ścieżki rowerowej przez Mrągowskie Centrum Informacji Turystycznej .Ścieżka położona jest częściowo na terenie Gminy Sorkwity ,(około 20 km), w związku z czym kwota 1.200,00zł będzie stanowiła udział Gminy Sorkwity w kosztach oznakowania żółtego szlaku.
75023 –- zmiana wydatków w tym rozdziale nastąpiła na skutek przesunięcia środków na ZFŚS w związku z prognozowanym naliczeniem.

80101, - zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 17.966,00 zl związane jest z przyznaną kwotą planowanej dotacji z budżetu państwa w tym rozdziale, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. .Zwiększenie nastąpiło na
podstawie pisma znak FB.3011-0002-063/10 z dnia 09-04-2010r. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego .Dotacja przeznaczona jest na zakup pomocy

.

85415- zwiększenie planowanych wydatków związana jest z tym , iż na podstawie art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U.z 2009r. Nr 157, poz.1240) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania , chyba, że odrębne ustawy stanowią inaczej . W związku z powyższym Gmina zobowiązana jest sfinansować stypendia dla uczniów w 20% ze środków własnych, co stanowi kwotę 20.663,00zł.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Przewodniczący Rady
(-) Jerzy Kopaniec

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-06 12:09:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-06 12:09:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-06 14:17:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1804 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony