ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XL/291/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XL/291/2022

Szczegóły informacji

XL/291/2022

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XL

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-05-27

Data wejścia w życie: Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Tytuł aktu:

w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 559) oraz art. 6j ust. 3, art. 6k ust. 1 pkt 2, ust. 2, ust. 2a pkt  5, ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 888 ze zm.) Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 2. Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych określonych na podstawie art. 6r ust. 3 i 3b albo harmonogramu odbioru odpadów komunalnych dla danej nieruchomości.
 
2. Ustala się stawkę za opróżnienie pojemnika lub worka, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) pojemnik o pojemności 60 l – 13,00 zł
b) pojemnik o pojemności 110 l –   24,00 zł
c) pojemnik o pojemności 120 l – 26,00 zł
d) pojemnik o pojemności 240 l – 53,00 zł
e) pojemnik o pojemności 1100 l -  240,00 zł
f) pojemnik o pojemności 7000 l – 1 500,00 zł
g) worek o pojemności 120 l – 26,00 zł
 
3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej za opróżnienie pojemnika lub worka w wysokości:
a) pojemnik o pojemności 60 l – 39,00 zł
b) pojemnik o pojemności 110 l –  72,00 zł
c) pojemnik o pojemności 120 l – 78,00 zł
d) pojemnik o pojemności 240 l –   159,00 zł
e) pojemnik o pojemności 1100 l – 720,00 zł
f) pojemnik o pojemności 7000 l – 4 500,00 zł
g) worek o pojemności 120 l – 78,00 zł
 
§ 2.
Traci moc uchwała nr XXIV/169/2020 z dnia 28 grudnia 2020r. Rady Gminy Sorkwity w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik o określonej pojemności.
 
§ 3.
 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-31 16:03:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-31 16:03:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-31 16:03:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
425 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony