ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2141
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XVI/81/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2142
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.
Nr aktu prawnego
XVI/80/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2143
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie regulaminu określającego rodzaje świadczeń oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
Nr aktu prawnego
XVI/79/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2144
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników zatrudnionych w Zakładzie Obsługi Szkół w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XVI/78/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2145
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
XVI/77/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2146
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Kozłowie
Nr aktu prawnego
XVI/76/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2147
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Choszczewie.
Nr aktu prawnego
XVI/75/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2148
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa w Warpunach z siedzibą w Zyndakach.
Nr aktu prawnego
XVI/74/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2149
Data podjęcia
2007-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007r.
Nr aktu prawnego
VI/20/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2150
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zamiana gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
XV/71/2008
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji