ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2161
Data podjęcia
2011-02-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2011– 2019 uchwalonej uchwałą Nr III/12/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
V/25/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2162
Data podjęcia
2011-01-27
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Sorkwity w 2011.
Nr aktu prawnego
3/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2163
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Rady Gminy Sorkwity Nr III/7/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
IV/24/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2164
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r.
Nr aktu prawnego
IV/23/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2165
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
Nr aktu prawnego
IV/22/2011
Status
Zmieniony
Lp: 2166
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2011r.
Nr aktu prawnego
IV/21/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2167
Data podjęcia
2011-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2011r.
Nr aktu prawnego
IV/20/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 2168
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
III/19/2010
Status
Zmieniony
Lp: 2169
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Sorkwity, określenia źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.
Nr aktu prawnego
III/18/2010
Status
Zmieniony
Lp: 2170
Data podjęcia
2010-12-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
III/17/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji