ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLII/297/2022Drukuj informacjęAkt prawny: XLII/297/2022

Szczegóły informacji

XLII/297/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-26

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2022 - 2032.

Na podstawie:

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 305 z późn. zm.)  oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
W uchwale Nr XXXV/250/2021 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2032 wprowadza się następujące zmiany:
  1. Załącznik Nr 1 do uchwały – Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2022-2032  wraz z prognozą kwoty długu na lata 2022-2032 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
  2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Sorkwity, stanowiący załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
  3. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.        
 
 
Przewodnicząca Rady Gminy SOrkwity
(-) Mariola Plichta                                                                                                 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony