ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 79/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 79/2022

Szczegóły informacji

79/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-08-30

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.305) w związku  z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź.zm.), oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr XXXV/251/2022 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  100 986,00 zł do wysokości 29 863 296,73 zł  wg załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 100 986,00 zł do wysokości  31 496 621,06 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
1. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.  
2. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst   realizowanych   przez   podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w   2022 r.  otrzymuje brzmienie   wg załącznika   nr 4 do niniejszego zarządzenia.
4.Załącznik  Nr 10  Plan dochodów  i  wydatków  ze  środków  Funduszu Pomocy Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                 - 29.863.296,73 zł
         w tym: dochody bieżące             - 24.689.436,73 zł
                     dochody majątkowe        -  5.173.860,00 zł
 
       - wydatki                                    -  31.496.621,06 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  25.132.057,46 zł
                   wydatki majątkowe         -    6.364.563,60 zł
 
 
Deficyt  gminy w wysokości 1 633 324,33 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 600 000,00 zł.
  2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 33.324,33 zł.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
 (-) Józef Maciejewski
 
 
 
Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Sorkwity Nr 79/2022 z dnia 30 sierpnia 2022r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75495 – kwota dochodów w wysokości 88 050,00 zł stanowi zwiększenie planu na środki  przekazywane za pośrednictwem  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego jako refundacja  środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z wypłatą świadczeń za wyżywienie i zakwaterowanie dla osób , które przyjęły  obywateli Ukrainy  . Zmiany dochodów pomiędzy paragrafami wynikają z dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wprowadzonej wg paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r,, poz. 1571).
 
 
75814 – kwota dochodów w wysokości 12 936,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.07-31.07.2022r. Zmiany dochodów pomiędzy paragrafami wynikają z dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wprowadzonej wg paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r,, poz. 1571).
 
 
 
85295,85395 85595 - Zmiany dochodów pomiędzy paragrafami wynikają z dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wprowadzonej wg paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r,, poz. 1571).
 
 
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
 
75495 – kwota wydatków w wysokości 88 050,00 zł  stanowi zwiększenie planu na środki  przekazywane za pośrednictwem  Wojewody Warmińsko – Mazurskiego jako refundacja  środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z wypłatą świadczeń za wyżywienie i zakwaterowanie dla osób , które przyjęły  obywateli Ukrainy  . Zmiany wydatków pomiędzy paragrafami wynikają z dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wprowadzonej wg paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r,, poz. 1571).
 
75814 – kwota wydatków w wysokości 12 936,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.07-31.07.2022r. Zmiany dochodów pomiędzy paragrafami wynikają z dostosowania planu wydatków do klasyfikacji wprowadzonej wg paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r,, poz. 1571).
 
80101 – kwota wydatków w wysokości 12 936,00 zł stanowi środki  przekazane przez Ministerstwo Finansów  z Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki oświatowe za okres 01.07-31.07.2022r. Zmiany dochodów pomiędzy paragrafami wynikają z dostosowania planu wydatków do klasyfikacji wprowadzonej wg paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022r,, poz. 1571).
 
 
85295, 85395, 85595 - Zmiany wydatków pomiędzy paragrafami wynikają z dostosowania planu dochodów do klasyfikacji wprowadzonej wg paragrafu 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r,, poz. 1571).
 
 
               Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszego zarządzenia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Łuciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-09 08:08:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-09 09:53:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09 10:04:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony