ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2181
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zamiana gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
XV/71/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2182
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XV/70/2008
Status
Zmieniony
Lp: 2183
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2008r.
Nr aktu prawnego
XV/69/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2184
Data podjęcia
2008-02-01
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
Nr aktu prawnego
XV/68/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2185
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
XIV/66/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2186
Data podjęcia
2007-12-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2008r.
Nr aktu prawnego
XIV/65/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2187
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XIII/64/2007
Status
Zmieniony
Lp: 2188
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Powiadomienia skarbnika i sekretarza gminy o obowiązku złożenia „oświadczenia lustracyjnego”.
Nr aktu prawnego
XIII/63/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2189
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zamiany gruntów stanowiących własność Gminy na grunty stanowiące własność osoby fizycznej.
Nr aktu prawnego
XIII/61/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2190
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zaopiniowania projektu planu aglomeracji Zyndaki gm.Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XIII/60/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji