ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 88/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 88/2022

Szczegóły informacji

88/2022

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-09-30

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art.257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.305) w związku  z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 z póź.zm.), oraz § 13 ust.2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach  Nr XXXV/251/2022 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2022,Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę  19 359,00 zł do wysokości 30 565 589,79 zł  wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 2
  1. Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 358,00 zł do wysokości  33 198 914,12 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 3
1. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
3. Załącznik  Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego
   zarządzenia.
4. Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy  Ukrainie otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 30.565.589,79 zł
         w tym: dochody bieżące             - 28.021.729,79 zł
                     dochody majątkowe        -  2.543.860,00 zł
 
       - wydatki                                     -  33.198.914,12 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  28.289.350,52 zł
                   wydatki majątkowe                     -    4.909.563,60 zł
 
 
Deficyt  gminy w wysokości 2 633 324,33 zł zostanie pokryty przychodami z :
  1. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 600 000,00 zł .
  2. wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.033.324,33 zł .
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2022 podlega ogłoszeniu.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-07 13:54:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-07 14:00:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-21 13:07:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
361 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony