ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2201
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXV/187/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2202
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Stwierdzenie zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXV/184/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2203
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXV/189/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2204
Data podjęcia
2010-02-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Powołanie komisji do rozpatrzenia złożonych ofert na stanowisko pracy- podinspektor ds. budownictwa i inwestycji.
Nr aktu prawnego
6/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2205
Data podjęcia
2010-01-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ogłoszenie otwartego naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. budownictwa i inwestycji w Urzędzie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
5/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2206
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
ustalenia planu pracy Rady Gminy Sorkwity na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/177/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2207
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIV/178/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2208
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości diet przysługujących sołtysom gminy Sorkwity oraz sposobu ich wypłacania
Nr aktu prawnego
XXXIV/176/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2209
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wysokość diet przysługujących radnym Gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
Nr aktu prawnego
XXXIV/175/2009
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2210
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę Nr XIII/52/2007 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXXIV/174/2009
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji