ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2221
Data podjęcia
2008-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ustalenie ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy w Sorkwitach.
Nr aktu prawnego
28/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2222
Data podjęcia
2008-12-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Nr aktu prawnego
XXIII/116/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2223
Data podjęcia
2009-01-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla Wójta Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXIV/122/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2224
Data podjęcia
2009-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r
Nr aktu prawnego
XXXIII/166/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2225
Data podjęcia
2009-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sorkwity, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXIII/168/2009
Status
Zmieniony
Lp: 2226
Data podjęcia
2009-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Rozwiązanie umowy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Rybno
Nr aktu prawnego
XXXIII/167/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2227
Data podjęcia
2009-08-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2009 r. uchwalonego uchwałą Nr XXV/129/2009 z dnia 27 lutego 2009r
Nr aktu prawnego
XXXI/157/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2228
Data podjęcia
2009-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru.
Nr aktu prawnego
XXXIII/171/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2229
Data podjęcia
2009-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Nr aktu prawnego
XXXIII/170/2009
Status
Obowiązujący
Lp: 2230
Data podjęcia
2009-11-17
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2010 rok.
Nr aktu prawnego
XXXIII/169/2009
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji