ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2231
Data podjęcia
2008-10-08
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ustalenie dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
63/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2232
Data podjęcia
2008-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XXI/107/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2233
Data podjęcia
2008-09-12
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXI/105/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2234
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XX/103/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2235
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Sorkwity nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
Nr aktu prawnego
XX/102/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2236
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wydzierżawienie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kozłowo
Nr aktu prawnego
XX/100/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2237
Data podjęcia
2008-08-14
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wniesienie skargi na Zarządzenie zastępcze Wojewody Warmińsko- Mazurskiego
Nr aktu prawnego
XX/99/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2238
Data podjęcia
2000-07-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Powołanie Sekretarza Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XVIII/91/2000
Status
Obowiązujący
Lp: 2239
Data podjęcia
2008-03-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie budżetu gminy Sorkwity na 2008r.
Nr aktu prawnego
XVI/72/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2240
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2008 rok
Nr aktu prawnego
XIII/55/2007
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji