ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2231
Data podjęcia
2010-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Sorkwity i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz zasad jej koordynacji.
Nr aktu prawnego
16/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2232
Data podjęcia
2010-03-19
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 roku.
Nr aktu prawnego
XXXVI/197/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2233
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009z dnia 30 grudnia 2009r
Nr aktu prawnego
XXXV/181/2010
Status
Zmieniony
Lp: 2234
Data podjęcia
2010-03-18
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2009r.
Nr aktu prawnego
12/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2235
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w 2010 roku.
Nr aktu prawnego
7/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2236
Data podjęcia
2009-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie budżetu gminy Sorkwity na 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/180/2009
Status
Zmieniony
Lp: 2237
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010r.
Nr aktu prawnego
XXXV/190/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2238
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Zyndaki, gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXV/188/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2239
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Jełmuń, gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXV/185/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2240
Data podjęcia
2010-01-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2010 r.
Nr aktu prawnego
XXXV/182/2010
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji