ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 116/2022Drukuj informacjęAkt prawny: 116/2022

Szczegóły informacji

116/2022

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Nieobowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2022-11-16

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych.

Na podstawie:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.559 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.), zarządza się, co następuje:

Treść:

§ 1.
Ustala się od dnia 01 stycznia 2023 r. następujące stawki czynszu za najem lokali użytkowych, stanowiących własność komunalna gminy w kwocie 34,00 zł za 1m2 powierzchni użytkowej.
 
§ 2.
Stawka czynszu najmu  wymienione w § 1 podlega podwyższeniu o podatek VAT, naliczony  w wysokości  i na warunkach określonych w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (tj. Dz.U.z 2021 r., poz. 685 ze zm.).
 
§ 3.  
Stawka czynszu  wymieniona  powyżej , stosuje się do umów dzierżawy, których termin obowiązywania rozpoczyna się od 1 stycznia 2023 r. tj. z chwila wejścia w życie niniejszego  zarządzenia .
 
§ 4.
Traci moc zarządzenie  nr  68 /2021 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 października 2021 r. w sprawie  ustalenia wysokości stawek czynszu  za wynajem lokali  użytkowych.
 
§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem  01 stycznia 2023 roku.
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
« powrót do poprzedniej strony