ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2241
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/54/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2242
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XIII/53/2007
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2243
Data podjęcia
2007-11-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wzoru deklaracji na podatek rolny i od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku rolnego i podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XIII/52/2007
Status
Zmieniony
Lp: 2244
Data podjęcia
2007-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy w Sorkwitach na 2007r.
Nr aktu prawnego
V/17/2007
Status
Obowiązujący
Lp: 2245
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXIX/184/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2246
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2005 r. uchwalonego uchwałą Nr XXI/130/2004 z dnia 30 grudnia 2004r
Nr aktu prawnego
XXIX/183/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2247
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXIX/182/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2248
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXIX/181/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2249
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XXIX/180/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2250
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2006 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/179/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji