ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2251
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXIX/211/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2252
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XXXIX/213/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2253
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany uchwały Nr VII/22/2007 w sprawie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXIX/212/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2254
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Stary Gieląd, gmina Sorkwity. z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXIX/210/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2255
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXIX/209/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2256
Data podjęcia
2010-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2010 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/180/2009z dnia 30 grudnia 2009r
Nr aktu prawnego
XXXVII/201/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2257
Data podjęcia
2010-06-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Sorkwity z dnia 09 października 2009r zmieniona uchwała nr XXXVII/203/2010 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno stanowiącej własność Pana Adama Krysiak i Pana Bogdana Marchel
Nr aktu prawnego
XXXIX/208/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2258
Data podjęcia
2010-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmieniająca uchwałę nr XXXIII/168/2009 Rady Gminy Sorkwity z dnia 17 listopada 2009r. zmienioną uchwałą nr XXXV/186/2010 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 29 stycznia 2010r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Sorkwity, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXVIII/205/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2259
Data podjęcia
2010-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części miejscowości Borowe, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXVII/202/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 2260
Data podjęcia
2010-04-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
zmieniającą uchwałę nr XXXII/162/2009 Rady Gminy Sorkwity z dnia 09 października 2009r w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rybno stanowiącej własność Pana Adama Krysiak i Pana Bogdana Marchel
Nr aktu prawnego
XXXVII/203/2010
Status
Zmieniony

Nawigacja między stronami listy informacji