ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVII/339/2023Drukuj informacjęAkt prawny: XLVII/339/2023

Szczegóły informacji

XLVII/339/2023

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-01-27

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Tytuł aktu:

w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym Rady Gminy Sorkwity na 2023 r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40) oraz § 59  ust.1 uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLIII/308/2018 dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Sorkwity (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2018 r., poz.5166), uwzględniając wnioski Komisji, Rada Gminy Sorkwity uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1.
Zatwierdza się roczny plan pracy Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
 
                                                                        § 2.
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 Załącznik do uchwały  XLVII/339/2023
Rady Gminy  Sorkwity
z dnia 27 stycznia 2023r.
 
Plan pracy
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym na 2023r.
 
STYCZEŃ
1.   Przyjęcie planu pracy Komisji  na 2023r.
2.   Zaopiniowanie materiałów na sesję,
3.   Sprawy bieżące.                             
LUTY
1.   Zaopiniowanie materiałów na sesję,
2.   Sprawy bieżące.                              
MARZEC
1.   Zapoznanie się z budżetem GOK na 2023r.
2.   Zapoznanie się z budżetem GOPS na 2023r.
3.   Zaopiniowanie materiałów na sesję;
4.   Sprawy bieżące.
KWIECIEŃ
1. Zapoznanie się z wydatkami związanymi z utrzymaniem niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sorkwity;
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję;
3. Sprawy bieżące;
MAJ
1. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022r.
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję;
3. Sprawy bieżące;
CZERWIEC
1. Raport o stanie gminy;
2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym budżetu gminy za 2022r.;
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję
4. Sprawy bieżące;
SIERPIEŃ
1. Zaopiniowanie materiałów na sesję,
2. Sprawy bieżące;
WRZESIEŃ
1.  Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2023 r.
2. Zapoznanie się z realizacją inwestycji,
3. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
4. Sprawy bieżące.
PAŹDZIERNIK
1. Zaopiniowanie materiałów na sesję;
2. Sprawy bieżące.
LISTOPAD
1. Ustalenie stawek podatków na 2024r.,
2. Zaopiniowanie materiałów na sesję,
3. Sprawy bieżące;
GRUDZIEŃ
1.  Szczegółowe omówienie budżetu na 2024r.
2.  Sprawozdanie z działalności Komisji za 2023r.
3.  Przygotowanie projektu planu pracy Komisji na 2024r.
4.  Zaopiniowanie materiałów na sesję,
5. Sprawy bieżące.
* Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy oraz możliwość zapraszania gości  kompetentnych do poruszanych przez nią tematów.
« powrót do poprzedniej strony