ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLVIII/349/2023Drukuj informacjęAkt prawny: XLVIII/349/2023

Szczegóły informacji

XLVIII/349/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLVIII

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-02-23

Data wejścia w życie: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Tytuł aktu:

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze.  zm.) , art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 ), w związku  z art. 14 ust. 15 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 poz. 583 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1
Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2023r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sposób następujący:
 
1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy Sorkwity na  2023r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na  2023r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023r. otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 3b Plan dochodów  i  wydatków  ze  środków  Funduszu Pomocy     Ukrainie  otrzymuje brzmienie wg     załącznika   nr  4 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                  - 30.875.054,08 zł
         w tym: dochody bieżące             - 22.934.565,97 zł
                     dochody majątkowe        -   7.940.488,11 zł
 
       - wydatki                                     -  33.964.454,08 zł
      w tym : wydatki bieżące              -  23.008.879,44 zł
                   wydatki majątkowe                     -   10.955.574,64 zł
 
§ 3
Paragraf § 4 otrzymuje brzmienie:
  1. Przychody budżetu w wysokości 8 365.767,00 zł, rozchody w wysokości 5.276.367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 4
Paragraf § 5 otrzymuje brzmienie:
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych  zaciąganych na:
  1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie                    -       500.000,00 zł.
  2. Spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych  kredytów            -     4 875.000,00 zł .
 
 
   § 5
Paragraf § 11 otrzymuje brzmienie:
 
  1. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości  101.367,00 zł.
  2. Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym 2023 w wysokości 0,00 zł.
 
§ 6
Paragraf § 13 ust.1  otrzymuje brzmienie:
 
1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
1)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2)   przedterminową  spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  jednostki samorządu terytorialnego:
3)    udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 101 367,00 zł;
 
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023.
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta
 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XLVIII/349/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.
 
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
75095 – kwota dochodów w wysokości 1029,30 zł  stanowi wartość odszkodowania uzyskanego od ubezpieczyciela sprawcy  za uszkodzone ogrodzenie przy budynku urzędu Gminy Sorkwity.
 
75618 – zwiększenie planowanych  dochodów  o kwotę 30 000,00 zł   związane jest z wpływem zwiększonych dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej od kopalin.
 
80195 – zmiana planowanych  dochodów  w rozdziale  o 12 711,00 zł związana jest z wprowadzeniem planu środków z  Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy.
 
85230 – zmniejszenie planowanych  dochodów  w rozdziale  o 32 444,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 
90019 – wprowadzenie dochodów w kwocie 10,12 zł, stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji za 2022r. przez Urząd Miejski w Mrągowie.
 
Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:
 
70005 -   kwota zwiększenia  planu wydatków o 10.000,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia planu na opłatę ubezpieczenia mienia Gminy Sorkwity za 2023r.
 
75011,75095 – zwiększenie planowanych wydatków w rozdziałach  nastąpiło przede wszystkim ze względu na wprowadzenie do planu wydatków kwoty 11.000,00zł na zabezpieczenie znacznie wyższych opłat za funkcjonowanie programów informatycznych w USC. . Pozostałe zmiany wynikają ze zwiększenia planu wydatków na remonty i zakup usług.
 
80101,80103,80104,80107,80150,80195 – zwiększenie planu o kwotę 18 754,00 zł wynika z wprowadzenia do  planu środków z  Funduszu Pomocy Ukrainie na wydatki związane z edukacją uczniów będących uchodźcami wojennymi z Ukrainy w kwocie 12 711,00zł. Ponadto w związku z rozliczeniem dotacji na wychowanków przedszkoli należy zwrócić niewykorzystaną część dotacji przedszkolnej w rozdziałach 80103 i 80104 , dokonano również przesunięć pomiędzy rozdziałami w wyniku rozliczenia ZFŚS nauczycieli.
 
85230 – zmniejszenie planowanych  dochodów  w rozdziale  o 32 444,00 zł związane jest ze zmianą  planowanej dotacji na 2022r. z budżetu państwa, przekazywanej za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie. Dotacja przeznaczona jest na realizację rządowego wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu”.
 
90013 – w rozdziale  kwotę 1 200,00 zł przeniesiono z wydatków na usługi, na wydatki związane z zakupem wyposażenia w postaci dwóch kojców dla psów, ponieważ kwota zabezpieczona wcześniej okazała się nie wystarczająca po rozeznaniu cenowym.
 
Ponadto należy zaznaczyć , iż zwiększeniu o kwotę 4 976 367,00zł zł ulegają przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Zwiększenie spowodowane jest tym, że Gmina Sorkwity planuje konsolidację zadłużenia poprzez spłatę dotychczasowych kredytów w kwocie 4 875 000,00 zł pożyczką na korzystniejszych warunkach (marża mniejsza około 0,8%). Ponadto Gmina Sorkwity  zamierza udzielić pożyczki w kwocie 101 367,00 zł jednemu ze stowarzyszeń , pożyczka ma być spłacona jeszcze w 2023r., a więc planowana jest po rozchodach i przychodach.
 
Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-24 14:16:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-24 14:21:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-24 14:21:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
319 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony