ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2301
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru
Nr aktu prawnego
XXIX/180/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2302
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów ustalenia podatku rolnego na 2006 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/179/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2303
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości.
Nr aktu prawnego
XXIX/178/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2304
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Nabycie na rzecz Gminy Sorkwity nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie
Nr aktu prawnego
XXIX/177/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2305
Data podjęcia
2005-11-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wydanie opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu w Mrągowie w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im.M.Kajki w Mrągowie polegającego na ograniczeniu jego działalności pod względem rodzaju świadczeń
Nr aktu prawnego
XXIX/176/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2306
Data podjęcia
2005-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie Planu Rozwoju Wsi Zyndaki na lata 2005 – 2006
Nr aktu prawnego
XXVI/165/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2307
Data podjęcia
2005-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie Planu Rozwoju Miejscowości Sorkwity na lata 2005 – 2006
Nr aktu prawnego
XXVI/164/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2308
Data podjęcia
2005-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zatwierdzenie wyniku przetargu na wybór banku do obsługi budżetu Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXVI/168/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2309
Data podjęcia
2005-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXVI/167/2005
Status
Obowiązujący
Lp: 2310
Data podjęcia
2005-07-18
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zmiana budżetu Gminy Sorkwity na 2005 r.uchwalonego uchwałą Nr XXI/130/2004 z dnia 30 grudnia 2004r
Nr aktu prawnego
XXVI/166/2005
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji