ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 2321
Data podjęcia
2006-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXXI/192/2006
Status
Nieobowiązujący
Lp: 2322
Data podjęcia
2008-07-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Powołanie Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
XIX/96/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2323
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wysokość diet przysługujących radnym gminy Sorkwity, sposobu ich wypłacania i zwrotu kosztów podróży służbowych.
Nr aktu prawnego
XVIII/95/2008
Status
Zmieniony
Lp: 2324
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XVIII/92/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2325
Data podjęcia
2008-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XVIII/94/2008
Status
Obowiązujący
Lp: 2326
Data podjęcia
2006-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Zbycie mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
XXXVII/224/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2327
Data podjęcia
2006-06-08
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
XXXIV/211/06
Status
Obowiązujący
Lp: 2328
Data podjęcia
2006-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Wyrażenie opinii o projektowanych obszarach do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000- obszar Ostoja Piska
Nr aktu prawnego
XXXI/193/2006
Status
Obowiązujący
Lp: 2329
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie planu gospodarki odpadami gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XXI/134/2004
Status
Obowiązujący
Lp: 2330
Data podjęcia
2004-12-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwalenie gminnego programu ochrony środowiska
Nr aktu prawnego
XXI/133/2004
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji