ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: 102/2023Drukuj informacjęAkt prawny: 102/2023

Szczegóły informacji

102/2023

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Zarządzenie

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-10-31

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 podlega ogłoszeniu.

Tytuł aktu:

zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego oraz z przeniesieniami wydatków między paragrafami.

Na podstawie:

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) w związku  z art. 14 ust. 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 poz. 103 z póź.zm.), oraz § 13 ust. 2 pkt 2 i 5 Uchwały Rady Gminy w Sorkwitach  Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2023 Wójt Gminy zarządza, co następuje:

Treść:

§ 1
Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 16 581,00 zł do wysokości 40 132 695,89 zł wg załącznika  Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
  1. Zwiększa  się wydatki budżetu gminy o kwotę 16 581,00 zł do wysokości 43 782 695,89 zł wg załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3
1. Załącznik Nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji   rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2023 r. otrzymuje brzmienie wg załącznika
    nr 4 do niniejszego zarządzenia. 
3. Załącznik Nr 8 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst   realizowanych przez podmioty  należące i nienależące do sektora  finansów publicznych w 2023 r.  otrzymuje  brzmienie wg załącznika nr 5 do niniejszego zarządzenia.
4. Załącznik  Nr 3b  Plan dochodów  i  wydatków ze środków  Funduszu Pomocy Ukrainie
     otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 6 do niniejszego zarządzenia .
 
§ 4
1. Budżet Gminy po zmianach wynosi:
         -  dochody                                - 40.132.695,89 zł
         w tym: dochody bieżące            - 27.460.335,78 zł
                     dochody majątkowe      - 12.672.360,11 zł
 
       - wydatki                                   -  43.782.695,89 zł
      w tym: wydatki bieżące              -  26.934.301,03 zł
                   wydatki majątkowe        -  16.848.394,86 zł
 
§ 5
Deficyt  budżetu gminy w wysokości 3.650.000,00 zł zostanie pokryty przychodami z:
  1. Lokat bankowych wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000,00 zł,
  2. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.431.604,33 zł.
  3. Spłaty udzielonej w 2022r. pożyczki w kwocie 83.995,67 zł.
  4. Wolnych środków jako nadwyżki wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych  związanych  ze szczególnymi  zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie  134.400,00 zł.
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje w roku budżetowym 2023 podlega ogłoszeniu.
 
 
Wójt Gminy Sorkwity
(-) Józef Maciejewski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-10-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Nowotka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-07 11:05:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-13 08:48:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-13 08:48:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony