ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: LVI/393/2023Drukuj informacjęAkt prawny: LVI/393/2023

Szczegóły informacji

LVI/393/2023

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: LVI

Kadencja: VIII kadencja

Data podjęcia/podpisania: 2023-11-29

Data wejścia w życie: Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.

Tytuł aktu:

w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2023 r., poz. 2383), art. 17 ust. 1, pkt 1 i 2, art. 19 pkt 1, lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 70 ze zm.) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. z 2023 r. poz. 774) Rada Gminy Sorkwity uchwala co następuje:

Treść:

§1.
Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach określonych uchwałą Nr XXII/112/2008 Rady Gminy Sorkwity z dnia 14 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 192, poz. 2933).
 
§2.
Określa się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 3,20zł od jednej osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
 
§3.
Opłata miejscowa pobierana jest ostatniego dnia pobytu za cały jej okres.
 
§4.
Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
 
§5.
Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu
i zakwaterowania osób fizycznych w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, motelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, campingach, polach biwakowych, schroniskach, agroturystykach, domach letniskowych, prywatnych kwaterach, pokojach gościnnych itp. przez okres dłuższy niż dobę w miejscowości i w celach o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.
 
§6.
Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sorkwitach lub wpłaca bezpośrednio do kasy Urzędu Gminy w Sorkwitach, do dnia 10-tego następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
 
§7.
Za inkaso opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.
 
§8.
Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2023r., poz. 70, ze zm.), zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
2) datę rozpoczęcia pobytu,
3) liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
4) właściwą stawkę opłaty miejscowej,
5) łączną kwotę opłaty miejscowej, pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
 
§9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.
 
§10.
Traci moc uchwała XLV/321/2022 Rady Gminy Sorkwity z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 listopada 2022 r., poz. 5204).
 
§11.
Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2024 r.
 
 
Przewodnicząca Rady
(-) Mariola Plichta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Magdalena Krawczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-12-04 10:55:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kazimierz Piaścik
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-12-04 11:03:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kazimierz Piaścik
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-04 11:03:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony