ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XV/69/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XV/69/2008

Szczegóły informacji

XV/69/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XV

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-02-01

Data podjęcia/podpisania: 2008-02-01

Tytuł aktu:

Przyjęcie planu pracy Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2008r.

Na podstawie:

art.21 ust.3 z dnia 08 marca 1990r. – o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz § 70 ust.1 Statutu Gminy Sorkwity będącego załącznikiem Nr 1 do uchwały Rady Gminy w Sorkwitach Nr IV/34/2003 z dnia 27 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sorkwity (Dz.Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2003r. Nr 41 poz.563 z późn.zm.) uwzględniając wnioski Komisji

Treść:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy następujących Komisji Rady Gminy Sorkwity na 2008r.:
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia i Porządku Publicznego według załącznika Nr 1;
Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym według załącznika Nr 2;
Komisji Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska według załącznika Nr 3.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec

 

 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XV/69/2008

Rady Gminy Sorkwity

z dnia 1 lutego 2008r.

P L A N P R A C Y

KOMISJI EDUKACJI, KULTURY,SPORTU, ZDROWIA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

NA 2008r.

 

STYCZEŃ
 • opracowanie planu pracy Komisji na 2008r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
LUTY
 • zaakceptowanie projektu regulaminu udzielania stypendium naukowego dla uczniów Gminy Sorkwity;

 • zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
MARZEC
 • zapoznanie się z kierunkami i formami działania GOK w dziedzinie rozwoju kultury w poszczególnych miejscowościach Gminy Sorkwity (zaproszenie Dyrektor GOK);

 • spotkanie z przedstawicielami związków nauczycielskich w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania dodatków nauczycielskich;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
KWIECIEŃ
 • zapoznanie się z organizacją sportu (uczestnictwo drużyn piłkarskich w rozgrywkach) i rekreacji w poszczególnych miejscowościach Gminy Sorkwity prowadzonych przez GOK i szkoły (zaproszeni: Dyrektor GOK i Dyrektorzy szkół);

 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2007r. w zakresie oświaty, kultury, sportu i porządku publicznego ( sprawozdania Dyrektora ZOS, Dyrektora GOK, Pana J.Rutkowskiego – straż pożarna);

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
MAJ
 • ocena przygotowań gminy do sezonu turystycznego (wyjście w teren – Sorkwity);

 • zapoznanie się z programem GOK na okres letni w poszczególnych miejscowościach Gminy Sorkwity pod kątem sezonu turystycznego (wyjazd w teren);

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
CZERWIEC
 • określenie potrzeb remontowanych szkół (spotkanie wyjazdowe z Dyrektorem ZOS i Dyrektorami szkół);

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
SIERPIEŃ
 • ocena przygotowań szkół do nowego roku szkolnego (wyjazd w teren do szkół);

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
WRZESIEŃ
 • wysłuchanie informacji dyrektora ZOS na temat organizacji dożywiania i dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Sorkwity w roku szkolnym 2008/2009;

 • przedstawienie propozycji do budżetu na 2009r.;

 • wysłuchanie informacji dyrektora GOK na temat realizacji programu kulturalno-rekreacyjnego w sezonie turystycznym;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

 

PAŹDZIERNIK
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem przedszkoli w Gminie Sorkwity (wyjazd w teren);

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
LISTOPAD
 • zapoznanie się z działalnością działalnością świetlic wiejskich na terenie Gminy Sorkwity;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.
GRUDZIEŃ
 • zapoznanie się z projektem budżetu na 2009 rok;

 • podsumowanie pracy komisji z wyciągnięciem wniosków na następny rok;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy różne.

 Komisja zastrzega sobie zmianę terminów oraz tematyki posiedzeń.

 

 

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XV/69/2008

Rady Gminy Sorkwity

z dnia 1 lutego 2008r.

Plan pracy

Komisji Budżetu i Gospodarki Mieniem Komunalnym

na 2008r.

 

STYCZEŃ
 • opracowanie planu pracy Komisji na 2008r.,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.

LUTY
 • zapoznanie się z projektem budżetu na 2008r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.

MARZEC
 • zapoznanie się z budżetami poszczególnych szkół na 2008r. oraz wydatkami na poszczególne szkoły za 2007r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.
KWIECIEŃ
 • zapoznanie się z działalnością finansową GOK za 2007 rok,

 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2007r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące;
MAJ
 • zapoznanie się z działalnością finansową Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Warpunach za 2007r.,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące;
CZERWIEC
 • zapoznanie się z funkcjonowaniem finansowym Zakładu Obsługi Szkół,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
SIERPIEŃ
 • zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu gminy za 2007r. i I kwartał roku 2008 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach,

 • ocena realizacji budżetu gminy za I półrocze2008 r ,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
WRZESIEŃ
 • zapoznanie się z wydatkami związanymi z utrzymaniem niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Sorkwity;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK
 • zapoznanie się z działalnością finansową Urzędu Gminy Sorkwity za trzy kwartały 2008r.;

 • zaopiniowanie materiałów na sesję;

 • sprawy bieżące.

 

LISTOPAD
 • ustalenie stawek podatków,

 • zapoznanie się z realizacją inwestycji,

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące;
GRUDZIEŃ
 • szczegółowe omówienie budżetu na 2009r. (zreferuje Wójt oraz Skarbnik Gminy),

 • zaopiniowanie materiałów na sesję,

 • sprawy bieżące.

 

Komisja zastrzega sobie prawo zmiany planu pracy oraz możliwość zapraszania gości kompetentnych do poruszanych przez nią tematów.

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-05-26 13:09:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-05-26 14:16:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-05-26 16:17:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1835 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony