ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
20/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
19/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: zbycia mienia komunalnego
Nr aktu prawnego
18/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-03-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
17/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-03-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2023
Nr aktu prawnego
16/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie : zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego .
Nr aktu prawnego
14/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-03-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację w 2023 roku zadań własnych Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
13/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Sorkwity.
Nr aktu prawnego
12/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-02-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Stowarzyszeniu Kulturalnemu ,,Bogactwo Mazur”
Nr aktu prawnego
11/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
XLVIII/354/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji