ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
Nr aktu prawnego
115/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-12-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
Nr aktu prawnego
114/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia warunków refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok lub szkieł kontaktowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
113/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-12-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Skarbu Państwa użytkowanego przez Wójta Gminy Sorkwity
Nr aktu prawnego
112/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu w obrębie Warpuny.
Nr aktu prawnego
111/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Sorkwity z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.
Nr aktu prawnego
LVI/397/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVI/396/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVI/395/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i domu” Gminy Sorkwity na lata 2024-2028.
Nr aktu prawnego
LVI/394/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki opłaty.
Nr aktu prawnego
LVI/393/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji