ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIII/89/2011Drukuj informacjęAkt prawny: XIII/89/2011

Szczegóły informacji

XIII/89/2011

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XIII

Kadencja: VI kadencja

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Data podjęcia/podpisania: 2011-10-28

Tytuł aktu:

w sprawie : zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2011 r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r

Zmienia:

III/13/2010

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 235 , art. 236, art. 237 , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) Rada Gminy uchwala ,co następuje :

Treść:

§ 1.

Dokonuje się zmiany budżetu gminy na 2011r. uchwalonego uchwałą Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010r w sposób następujący :

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 plan dochodów budżetu Gminy .Sorkwity na
2011r. wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały .
2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 plan wydatków budżetu Gminy Sorkwity na
2011r. wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały .
3. Załącznik Nr 3 Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w
2011r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
4.Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie
umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r. otrzymuje
brzmienie wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
5.Załącznik Nr 7 Przychody i rozchody budżetu w 2011r. otrzymuje brzmienie wg załącznika
Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w
2011r.otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały.
7.Załącznik Nr 11 Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty
i wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie wg załącznika Nr 7 do niniejszej
uchwały.

§ 2.

1.Budżet Gminy po zmianach wynosi :

- dochody - 14.582.095,96 zł ,
- wydatki - 15.377.095,96 zł ,
Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 795.000,00 zł są
przychody pochodzące z kredytu.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach
publicznych na terenie gminy przez rozplakatowanie obwieszczeń.

Uzasadnienie do uchwały Rady Gminy Sorkwity Nr XIII/89/2011 z dnia 28 października 2011r.
Zmian dochodów w budżecie gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach:

75412 – zmniejszenie dochodów o kwotę 26.150,00zł nastąpiło ze względu na to, iż planowane
dofinansowanie sprzętu pożarniczego z Urzędu marszałkowskiego w 2011r. nie zostanie
zrealizowane.

75615,75616- zwiększenia dochodów w tych rozdziałach . dokonano na podstawie weryfikacji wykonania dochodów za trzy kwartały w stosunku do planu na 2011r.

85415 - zmiany dochodów w rozdziale dokonano na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.421.2011 z dnia 11-10-2011r. Zmiana dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”, oraz dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

90001 – zwiększenie planu dochodów o kwotę 5.624,00złnastąpiło na podstawie zwrotu środków w części finansowanej z UE .

92116 – zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.500,00zł., nastąpiło na podstawie podpisanej umowy z dnia 03.10.2011r. ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie na dofinansowanie zakupu księgozbioru do Biblioteki w Sorkwitach.

Zmian wydatków w budżecie Gminy Sorkwity dokonano w rozdziałach :

01010 –zwiększenie wydatków o kwotę 10.000,00złzwiązane jest z koniecznością zakupu nowej pompy wodociągowej do hydroforni w Szymanowie.

60016 – zmiany wydatków w rozdziale spowodowane są koniecznością zakupienia zniszczonej wiaty przystankowej w msc. Surmówka, za którą gmina otrzymała odszkodowanie.

70004, 70005 – zmiana wydatków spowodowana jest weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania

75022,75023 - zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .

75412 – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych kwotę 52.300,00zł nastąpiło ze względu na to,
iż planowane dofinansowanie sprzętu pożarniczego z Urzędu marszałkowskiego w
2011r. nie zostanie zrealizowane.

75647 - zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .
75702 – zwiększenie wydatków spowodowane jest tym, iż kwota planowana na obsługę długu jest niewystarczająca , ze względu na wzrost oprocentowania WIBOR 3M w 2011r., wg którego liczone jest oprocentowanie kredytów gminy, ponadto kredyt zaciągnięty przez gminę w 2011r, jest z marżą 1,2%, a zakładano marżę bankową 0,8%.(poprzednie kredyty marża od 0,2% do 0,6%).

80101,80104– zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .

85212, 85219,85228,85295- zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania .

85395– zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania

85401,85415 - zmiany wydatków rozdziale 85415 dokonano na podstawie pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK.3111.2.421.2011 z dnia 11-10-2011r. Zmiana dotyczy dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2011r. – „Wyprawka szkolna”, oraz dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pozostałe zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania

90095- zmiany wydatków spowodowane są weryfikacją planu wydatków w stosunku do wykonania. Głównym powodem zwiększenia wydatków jest to, iż zwiększyła się ilość psów w Schronisku z terenu Gminy Sorkwity

92116 – zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.500,00zł., nastąpiło na podstawie podpisanej umowy z dnia 03.10.2011r. ze Starostwem Powiatowym w Mrągowie na dofinansowanie zakupu księgozbioru do Biblioteki w Sorkwitach.

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o podjęcie przedmiotowej uchwały.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Łuciuk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Zmitrowicz-Wiszniewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-11-14 15:20:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Lewandowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-11-14 15:22:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Lewandowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2012-10-25 09:38:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1792 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony