ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVII/89/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVII/89/2008

Szczegóły informacji

XVII/89/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-04-25

Data podjęcia/podpisania: 2008-04-25

Tytuł aktu:

Projekt rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko – Mrągowskich.

Na podstawie:

art. 23, ust.3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz. 880, z 2005r. Nr113, poz.954 i Nr 130 poz.1087 oraz 2007r. Nr 75, poz. 493) po otrzymaniu wniosku Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o uzgodnienie projektu rozporządzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko – Mrągowskich.

Treść:

§ 1. Nie uzgadnia się projekt rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko-Mrągowskich stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec


U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XVII/89/2008
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 25 kwietnia 2008r.


W Rozporządzeniu Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezior Legińsko – Mrągowskich istnieje niebezpieczeństwo, że wprowadzone zakazy zahamują inwestycje turystyczne, przemysłowe, niemożliwa będzie zmiana sposobu użytkowania gruntów oraz przeznaczenie terenów pod zabudowę. Wynika z tego, że wszelkie formy działalności na tych terenach będą miały trudności w uzyskaniu stosownych pozwoleń a dodatkowe formy ochrony na pewno nie poprawią stanu jakości środowiska a wręcz utrudnią już skomplikowany system legislacyjny tych obszarów. Proponowane ograniczenia w zagospodarowaniu terenu podobne jak dla parków narodowych nie maja racjonalnego uzasadnienia. Projektowane rozporządzenie nie bierze pod uwagę, że ludność na terenie projektowanego obszaru utrzymuje się wyłącznie z rolnictwa i turystyki, a ograniczenia tej działalności bez zapewnienia rekompensaty finansowej nie może znaleźć uznania w społeczności lokalnej.
Z tego powodu, Rada Gminy projekt rozporządzenia opiniuje negatywnie. Rada nie uzgadnia rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu. Stoimy na stanowisku, że tylko rozwój gospodarczy gminy i co za tym idzie wzrost zasobności materialnej tej społeczności może przyczynić się do właściwej i lepszej ochrony środowiska naturalnego. Nadmierne ograniczenia mogą ten rozwój hamować.

Wójt Gminy Sorkwity
(-) Piotr Wołkowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-10 10:26:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-10 10:39:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-10 12:39:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2477 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony