ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Sorkwity na rok szkolny 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLI/296/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2022 r. uchwalonego uchwałą Nr XXXV/251/2021 z dnia 23 grudnia 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLI/295/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sorkwity z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XLI/294/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sorkwity wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLI/293/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Sorkwity wotum zaufania z tytułu raportu o stanie gminy za 2021 r.
Nr aktu prawnego
XLI/292/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-06-22
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Warpunach z siedzibą w Zyndakach w ramach programu SUPER KODERZY.
Nr aktu prawnego
57/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Cyfrowa Gmina”.
Nr aktu prawnego
56/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu dowodów księgowych i kontroli wewnętrznej – dla operacji „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.
Nr aktu prawnego
55/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik i worek o określonej pojemności
Nr aktu prawnego
XL/291/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-05-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewidencyjnym 291/1, obręb Zyndaki, gmina Sorkwity
Nr aktu prawnego
XL/290/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji