ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sorkwity na 2023r.”
Nr aktu prawnego
XLVIII/353/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030
Nr aktu prawnego
XLVIII/352/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2024.
Nr aktu prawnego
XLVIII/351/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Sorkwity na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
Nr aktu prawnego
XLVIII/350/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/349/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032.
Nr aktu prawnego
XLVIII/348/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2023.
Nr aktu prawnego
10/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zbycia mienia komunalnego.
Nr aktu prawnego
9/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Budowa Sali Gimnastycznej w Sorkwitach”.
Nr aktu prawnego
8/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-01-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany do uchwały nr XLVI/330/2022 Rady Gminy Sorkwity z dnia 21 grudnia 2022 w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.
Nr aktu prawnego
XLVII/347/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji