ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XXXI/193/2006Drukuj informacjęAkt prawny: XXXI/193/2006

Szczegóły informacji

XXXI/193/2006

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XXXI

Kadencja: IV kadencja

Data wejścia w życie: 2006-01-26

Data podjęcia/podpisania: 2006-01-26

Tytuł aktu:

Wyrażenie opinii o projektowanych obszarach do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000- obszar Ostoja Piska

Na podstawie:

art. 18, ust.1 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r.: Nr 80, poz.717; Nr 162, poz.1568i z 2004r.: Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203)

Treść:

§ 1. Wniosek Ministra Środowiska o projektowanych obszarach do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 zaopiniować:
negatywnie projekt obszaru Ostoja Piska, część znajdującą na terenie Gminy Sorkwity , zgodnie z załącznikiem nr 1 ( mapa) do niniejszej uchwały.

§ 2. Uzasadnienie do opinii przedstawionej wyżej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Sorkwity.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Adam GmajZałącznik nr 2
do Uchwały XXXI/193/2006
Rady Gminy Sorkwity
z dnia 26 stycznia 2006 r.

U Z A S A D N I E N I E

Wójt Gminy Sorkwity przedkłada projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektowanych obszarów Natura 2000 na terenie Gminy Sorkwity.
Minister Środowiska zwrócił się z pismem do Rady Gminy o ponowne wyrażenie opinii odnośnie projektowanego obszaru Natura 2000 położonego w granicach naszej gminy pod nazwą obszar Ostoja Piska PLB280013. Wejście Polski do Unii Europejskiej
w maju 2004 r. zobowiązało nas do przestrzegania prawa obowiązującego we wszystkich krajach zrzeszonych w Unii, w tym także w zakresie ochrony środowiska. Do obowiązującej w Polsce ustawy o ochronie przyrody została wprowadzona nowa forma ochrony – obszary Natura 2000, ustanowione na podstawie prawa unijnego. Ustanawiane są one na mocy dwóch przepisów (dyrektyw):
- „Ptasiej”- Dyrektywa w sprawie Ochrony dzikich ptaków- 79/409/EWG
- „Siedliskowej”- Dyrektywa w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz ochrony flory- 92/43/EWG.
Na podstawie tych przepisów, w porozumieniu z Komisją Europejską wyznaczona jest sieć obszarów, która ma za zadanie chronić zagrożone wyginięciem
i cenne gatunki ptaków ,zwierząt i roślin.
Analiza dostarczonych materiałów pozwala stwierdzić, że nie jest możliwe pozytywne zaopiniowanie wskazanego obszaru w całości z uwagi na:
1.nieprecyzyjne określenie granic obszaru należącego do terenu Gminy Sorkwity.
2.wprowadzenie sieci obszaru Natura 2000 powinno być poprzedzone szerokimi konsultacjami społecznymi, oceną skutków finansowych, gospodarczych, społecznych,
3.brak szczegółowych przepisów ograniczających działalność gospodarczą,
4.brak szczegółowych przepisów określających źródło i zasady rekompensaty dla mieszkańców z tytułu ewentualnie poniesionych strat,
5.istnieje niebezpieczeństwo, że obszary Natura 2000 zahamują inwestycje turystyczne, przemysłowe, niemożliwa będzie zmiana sposobu użytkowania gruntów, przeznaczenie terenów pod zabudowę. Wynika z tego, że wszelkie formy działalności na tych terenach będą miały trudności w uzyskaniu stosownych pozwoleń.


Wójt Gminy
(-)Piotr Wołkowicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Maria Rolczyńska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Maria Rolczyńska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-06-11 11:55:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-06-10 15:00:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-06-11 13:55:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1779 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony