ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XVIII/94/2008Drukuj informacjęAkt prawny: XVIII/94/2008

Szczegóły informacji

XVIII/94/2008

Rodzaj: Nieokreślony

Status: Obowiązujący

Sesja: XVIII

Kadencja: V kadencja

Data wejścia w życie: 2008-05-30 z mocą obow. od 2008-01-01

Data podjęcia/podpisania: 2008-05-30

Tytuł aktu:

Ustalenie wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Sorkwity.

Na podstawie:

art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. z 2005r. Nr 146, poz.1223 z późn. zmianami)

Treść:

§ 1.
W uchwale Nr VII/22/2007 Rady Gminy Sorkwity z dnia 30 marca 2007r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sorkwity wprowadza się następującą zmianę :
W § 1 wyrazy „dodatek funkcyjny w kwocie 1.450 zł.” zastępuje się wyrazami „dodatek funkcyjny w kwocie 1.800 zł.”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy Sorkwity.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2008r .

Przewodniczący Rady Gminy Sorkwity
(-) Jerzy Kopaniec


U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich- tabela Nr I stanowisk pracowniczych wójtów ( burmistrzów, prezydentów miast) starostów i marszałków województw (Dz.U. z 2008r. Nr 73, poz.431) Wójtowi przysługuje dodatek funkcyjny w kwocie od 1.500 zł. do 1.900 zł.
Podjęcie uchwały powoduje skutek finansowy poza dodatkiem funkcyjnym również wzrost dodatku specjalnego. Aktualnie dodatek specjalny został ustalony w kwocie wynoszącej 30 % wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne, gdyż dostosowuje się do obowiązujących przepisów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Sorkwity
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Beata Bakuła
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Beata Bakuła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-07-08 13:51:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Kopaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-07-08 13:53:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Kopaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-07-08 15:53:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1664 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony