ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
uchylające zarządzenie w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i ściekami bytowymi na terenie Gminy Sorkwity.
Nr aktu prawnego
33/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-04-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Sorkwitach
Nr aktu prawnego
32/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-04-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Sorkwity w 2023 r.
Nr aktu prawnego
31/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-04-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania rzeczoznawców w celu szacowania na terenie Gminy Sorkwity, wartości rynkowej zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej, produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz oraz sprzętu, w tym dokumentowania przeprowadzonych czynności.
Nr aktu prawnego
28/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-03-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 r., w związku ze zmianą kwot dotacji w trakcie roku budżetowego.
Nr aktu prawnego
27/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sorkwity za 2022 r.
Nr aktu prawnego
26/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.
Nr aktu prawnego
XLIX/358/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mrągowskiego.
Nr aktu prawnego
XLIX/357/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Sorkwity na 2023 r. uchwalonego uchwałą Nr XLVI/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/356/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/327/2022 Rady Gminy w Sorkwitach z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sorkwity na lata 2023– 2032
Nr aktu prawnego
XLIX/355/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji