ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Sorkwity
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2024-02-21
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamó-wienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Modernizacja dróg w Sorkwitach i Rybnie, gm. Sorkwity”.
Nr aktu prawnego
12/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2024-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
10/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2024-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Nr aktu prawnego
8/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2024-02-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta
Tytuł aktu
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Sorkwity w roku 2024.
Nr aktu prawnego
7/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w obrębie Borowski Las, gmina Sorkwity pod nazwą „Plan Borowski Las”.
Nr aktu prawnego
LVIII/417/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
LVIII/416/2024
Status
Nieobowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kozłowo, gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
LVIII/415/2024
Status
Nieobowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy letniskowej lub rekreacji indywidualnej w miejscowości Zyndaki gmina Sorkwity.
Nr aktu prawnego
LVIII/414/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rady Gminy Sorkwity na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/413/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2024-01-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sorkwity na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/412/2024
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji